КІНЕТИКА ДЕСТЕХІОМЕТРІЗАЦІЇ Zro2- і Hfo2-КЕРАМІК ПРИ КОНТАКТІ З АКТИВНИМИ МЕТАЛЕВИМИ РОЗПЛАВАМИ

  
Ю.В.Найдіч
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Кржижановського 3, Київ, 03142, Україна
Адгезія розплавів і пайка матеріалів - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2019, #52
http://www.materials.kiev.ua/article/2871

Анотація

Матеріали на основі діоксидів цирконію та гафнію втрачають кисень під час взаємодії з активними металевими розплавами. Досліджено кінетику розповсюдження області з дефіцитом по кисню в об’ємі ZrO2- та HfO2-керамік після контакту з евтектичним розплавом мідь—титан у вакуумі для температур 900 та 1000 °С. Розраховано коефіцієнти дифузії фарбенцентрів (кисневих вакансій, що утримують електрони), вони складають величини порядку 10-5—10-4 см², що відповідає літературним даним щодо дифузії кисню у досліджуваних матеріалах.


ДІОКСИДИ ЦИРКОНІЮ І ГАФНІЮ, ЗМОЧУВАННЯ, КОНТАКТНА ВЗАЄМОДІЯ З МЕТАЛОМ , НЕСТЕХІОМЕТРІЯ