ВЛАСТИВОСТІ ФАЗ У БАГАТИХ НА МОЛІБДЕН СПЛАВАХ СИСТЕМИ Mo—Ni—B ТА СПЛАВАХ ІЗ ВМІСТОМ БОРУ 40–43% (АТ.)

   

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Адгезія розплавів і пайка матеріалів - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2019, #52
http://www.materials.kiev.ua/article/2876

Анотація

Для литих та відпалених за субсолідусних температур сплавів системи Mo—Ni—B, розміщених близько до обмежуючої системи Mo—B, та сплавів із вмістом бору ~41% (ат.) визначено залежність мікротвердості та періодів кристалічної ґратки фаз від вмісту нікелю. Встановлено, що зі збільшенням вмісту нікелю періоди кристалічної ґратки і мікротвердість фази, як правило, зменшуються у відповідності до атомних радіусів металів.


ВЛАСТИВОСТІ, ЗАЛЕЖНІСТЬ, МІКРОСТРУКТУРА, МІКРОТВЕРДІСТЬ, ПЕРІОД, СИСТЕМА, ФАЗА