Конференції

ТЕРМОДИНАМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ СПЛАВІВ СИСТЕМИ In—Tb (Er, Lu)

 
А.С.Дуднік,
 
В.Г.Кудін,
   

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Адгезія розплавів і пайка матеріалів - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2019, #52
http://www.materials.kiev.ua/article/2878

Анотація

Методом калориметрії визначено термодинамічні властивості сплавів системи In— Tb (Er, Lu) за температур 1625, 1518 (1598) і 1653 К відповідно, в інтервалі складів 0,7 ≤ хIn ≤ 1,0. Встановлено, що мінімальне значення ентальпії змішування складає −43,0 ± 0,3 кДж/моль за умови xIn = 0,35—0,4, а активності компонентів проявляють великі від’ємні відхилення від ідеальних розчинів.


ER, IN, LU, TB, ТЕРМОДИНАМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ, ФАЗОВІ РІВНОВАГИ