Конференції

ТЕРМОДИНАМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ СПЛАВІВ СИСТЕМ Sn—Tb (Er, Lu)

 
А.С.Козорєзов,
 
В.Г.Кудін,
   

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Адгезія розплавів і пайка матеріалів - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2019, #52
http://www.materials.kiev.ua/article/2879

Анотація

Методом калориметрії визначено термодинамічні властивості сплавів систем Sn— Tb (Er, Lu ) за температур 1516, 1597 і 1644 К відповідно в інтервалі складів 0 ≤ хLn ≤ 0,3. Встановлено, що мінімальні значення ентальпії змішування розплавів всіх систем складають −67,8 ± 0,4 кДж/моль за умови xLn = 0,62.


ER, LU, SN, TB, ТЕРМОДИНАМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ, ФАЗОВІ РІВНОВАГИ