Конференції

Моделювання розподілу контактів між частинками для оцінки взаємодії компонентів реакційної суміші композиційного механосинтезованого порошку TiB2―MoSi2

  
Л.І.Єременко,
   

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2019, #21
http://www.materials.kiev.ua/article/2887

Анотація

Досліджено вплив складу реакційних сумішей на особливості механосинтезу композиційного порошку 80% (мас.) TiB2―20% (мас.) MoSi2 та проведено моделювання розподілу контактів між порошковими частинками реакційних сумішей. Показано доцільність попереднього моделювання порошкових систем для оцінки вірогідності проходження синтезу в процесі одержання композиційних матеріалів.


ДИБОРИД ТИТАНУ, ДИСИЛІЦИД МОЛІБДЕНУ, КОМПОЗИЦІЙНИЙ МАТЕРІАЛ, КООРДИНАЦІЙНЕ ЧИСЛО, МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ, МЕХАНОСИНТЕЗ, РОЗПОДІЛ КОНТАКТІВ