Конференції

Особливості структурно-фазових перетворень за високих тиску та температури в системі ультрадисперсних порошків алмазу та турбостратного нітриду бору

     
О.О.Бочечка,
    

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Електронна мікроскопія і міцність матеріалів - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2019, #25
http://www.materials.kiev.ua/article/2902

Анотація

Завдяки використанню поєднання фізичних методів дослідження: рентгенівського фазового аналізу, рентгенівської фотоелектронної спектроскопії, рентгенівської емісіонної спектроскопії, просвічуючої електронної мікроскопії в режимах дифракційного контрасту та високої роздільної здатності, а також поелементного мікроаналізу одержано нові дані про структуроутворення (в умовах спікання за високих Р = 7,7 ГПа та Т =1600 оС) в порошкових композиціях алмаз―турбостратний нітрид бору з домішками кисню. Вперше встановлено, що в таких системах, тобто елементного складу B―N―С―О, може проходити утворення алмазоподібних фаз складів В―С, В―С―N, В―С―О, В―N―О, а також хімічне подрібнення частинок вихідних складових, обумовлене їх взаємодією. Відомі в даний час в літературі алмазоподібні фази, які утворюються за високих тисків в указаних системах, являються надтвердими. Це визначено експериментально або встановлено розрахунковими методами. Повний текст


АЛМАЗ, ЗЕРНА, НАНОДИСПЕРСНИЙ, НІТРИД БОРУ, СПІКАННЯ, ТУРБОСТРАТНИЙ, ЧАСТИНКИ