Конференції

Вплив розміру порошку біогенного гідроксиапатиту на його адсорбційну активність

   

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Сучасні проблеми фізичного матеріалознавства - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2017, #26
http://www.materials.kiev.ua/article/2912

Анотація

Досліджено адсорбційну активність порошків біогенного гідроксиапатиту різного розміру (<160, 160—250, 250—500 та 500—630 мкм) по відношенню до метиленового синього. Показано, що найкраща адсорбція спостерігається для порошку з розміром частинок <160 мкм (124 мг/г), в той час як для всіх інших порошків адсорбційна активність складає 108—109 мг/г. Адсорбційна активність біогенного гідроксиапатиту підтверджена також методом ІЧ-спектроскопії


АДСОРБЦІЯ, БІОМАТЕРІАЛ, ГІДРОКСИАПАТИТ, ІЧ-СПЕКТРОСКОПІЯ