Отиченко Оксана Миколаївна


Наукові інтереси

  • біогенний гідроксиапатит: способи отримання, фізичні та хімічні властивості, взаємодія з неорганічними / органічними середовищами, поведінка після імплантації в живий організм;
  • зміна фізико-хімічних властивостей біогенного гідроксиапатиту шляхом легування його різноманітними хімічними елементами / сполуками;
  • наномагнетит: способи отримання, фізичні та хімічні властивості;
  • магнітні властивості композитної системи на основі біогенного гідроксиапатиту, легованого магнітними добавками;
  • системи контрольованої доставки ліків.

 

Біографія


Біографія(наукова):

Освіта:
 

  • 2008-2014 – Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», Факультет біомедичної інженерії. Диплом за спеціальністю «Медичні прилади і системи».
  • 2014 – по т.ч. – аспірантура Національного технічного університету України «Київського політехнічного інститут», Факультет біомедичної інженерії за спеціальністю «Біологічні і медичні прилади та системи».

  • Зайнятість:
  • 2013 – по т.ч. – Інститут проблем матеріалознавства ім.. І. М. Францевича Національної Академії Наук України. Посада: провідний інженер.

Публікації