Конференції

Вплив умов отримання і легуючих добавок на формування мікроструктури, фазового складу і деяких властивостей залізоскляних фрикційних матеріалів

    

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Сучасні проблеми фізичного матеріалознавства - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2017, #26
http://www.materials.kiev.ua/article/2916

Анотація

Досліджено особливості фазового складу, мікроструктури і фізико-механічні властивості залізоскляних порошкових композиційних матеріалів на основі систем Fe—C—скло та Fe—C—В—скло, легованих міддю і нітридом бору. Створено нові фрикційні матеріали, що мають підвищені міцність та зносостійкість.


ЗАЛІЗО, КАРБІД БОРУ, КОМПОЗИТ, СКЛО, СПІКАННЯ, ШТАМПУВАННЯ