Конференції

Комплексний аналіз еволюції атомної структури материалу медичного призначення складу Au—Cu—Al з урахуванням прогнозу домішкового впливу

І.В.Уварова,
  
Л.М.Грищишина
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Сучасні проблеми фізичного матеріалознавства - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2017, #26
http://www.materials.kiev.ua/article/2929

Анотація

У комплексному теоретико-експериментальному підході з урахуванням апріорного прогнозу за атестаційними картками типу АКII проаналізовано взаємовплив домішкових елементів з-поміж 1H—94Pu на фазові зміни та властивості сплаву медичного призначення на основі Аu—Сu—Al.


АПРІОРНЕ ПРОГНОЗУВАННЯ, АТЕСТАЦІЙНІ КАРТКИ АКII, АТОМНО-ІЗОМОРФНІ ЗАМІЩЕННЯ, ДОМІШКОВА ІНЖЕНЕРІЯ, ЗМІЦНЕННЯ МАТЕРІАЛУ, ІЄРАРХІЯ ПЕРЕХРЕСНОГО ВЗАЄМОВПЛИВУ, МІКРОТВЕРДІСТЬ МАТЕРІАЛУ, НЕКОНТРОЛЬОВАНІ ДОМІШКИ, ТВЕРДОФАЗНИЙ СТАН