ВПЛИВ СТАНДАРТИЗАЦІЇ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ НА РОЗВИТОК ПОРОШКОВОЇ МЕТАЛУРГІЇ ТА ТВЕРДИХ СПЛАВІВ В УКРАЇНІ

 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Вісник Українського матеріалознавчого товариства ім. І.М. Францевича - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2018, #11
http://www.materials.kiev.ua/article/2934

Анотація

Досліджено стан гармонізації національних стандартів у галузі порошкової металургії та твердих сплавів з міжнародними та європейськими стандартами. Впровадження та застосування міжнародних стандартів покращує шанси конкурентоспроможності вітчизняних виробників, заохочує трансфер технологій, скорочує витрати на науково-дослідні роботи.


ГАРМОНІЗАЦІЯ, ПОРОШКОВА МЕТАЛУРГІЯ, СТАНДАРТИЗАЦІЯ, ТВЕРДІ СПЛАВИ