Конференції

ВПЛИВ ПАРАМЕТРІВ ДИСПЕРСНИХ ВИДІЛЕНЬ НА ХАРАКТЕР ЗМІЦНЕННЯ СПЛАВУ Cu–Cr–Sn З РІЗНИМ ВМІСТОМ Sn

Зею Луо,
 
Фуксін Луо,
 
Вейбін Ксі,
 
Хуймінг Ксі,
 
Ханг Ванг,
 
Бін Янг
 

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2019, #11/12
http://www.materials.kiev.ua/article/3006

Анотація

Вплив невеликої кількості розчиненого олова на характер зміцнення і еволюцію мікроструктури сплавів Cu–Cr–Sn досліджено методами оптичної, сканувальної та просвічувальної електронної мікроскопії, а також вимірюванням твердості за Віккерсом. Експериментальні результати показують, що олово, однорідно розподілене в матриці Cu, чинить слабкий вплив на твердорозчинне зміцнення сплаву Cu–Cr–Sn, але, тим не менш, відіграє важливу роль у дисперсійному зміцненні. Сплав Cu–0,43Cr–0,36Sn демонструє значний ефект дисперсійного зміцнення зі збільшенням твердості за Віккерсом на 62 одиниці після старіння при 450 °C, який значно сильніший, ніж у сплавах Cu–0,43Cr–0,08Sn і Cu–0,43Cr–0,17Zr–0,05Mg–0,1RE. Навіть сліди Sn дуже ефективно пригнічують перетворення фази, збагаченої Cr, з гранецентрованої кубічної (ГЦК) в об’ємно-центровану кубічну (ОЦК) структуру в сплаві Cu–Cr у процесі старіння. Тому дисперсне виділення, збагачене хромом, з ГЦК-структурою є домінантною зміцнювальною фазою в сплавах Cu¬–Cr–Sn. До того ж, у сплаві Cu–0,43Cr–0,36Sn зі старінням спостерігається більш висока густина просторового розподілу збагачених хромом виділень (~4,2 • 1015 м–2), ніж у сплаві Cu–0,43Cr–0.08Sn. Це свідчить про те, що додавання Sn до сплаву Cu¬–Cr може прискорити утворення виділень, збагачених хромом. Поліпшення кінетики дисперсійного зміцнення у сплаві Cu–0,43Cr–0,36Sn пояснюється переважно прискоренням зародження дисперсійних виділень, багатих на хром, завдяки додаванню Sn.


ДИСПЕРСІЙНЕ ЗМІЦНЕННЯ, МІКРОСТРУКТУРА, ОЛОВО, СПЛАВ CU–CR–SN, СТАРІННЯ