ПОВЕРХНЯ СОЛІДУСА СИСТЕМИ Mo–Fe–B

   
Л.М.Капітанчук,
  

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2020, #01/02
http://www.materials.kiev.ua/article/3032

Анотація

Сплави системи Mo–Fe–B із вмістом бору до ~41 % (ат.) були отримані дуговою плавкою і вивчені після субсолідусних відпалів методами рентгенофазового та диференційного термічного аналізів, скануючої електронної мікроскопії з локальним рентгеноспектральним аналізом і визначено температуру початку плавлення за Пірані–Альтертумом. На основі власних експериментальних даних з урахуванням літературних вперше побудовано проекцію поверхні солідуса системи Mo–Fe–B в області Mo–MoB1,0–FeB~0,8–Fe. Показано, що в дослідженій області тернарна сполука Mo2FeB2 перебуває при субсолідусних температурах у двофазних рівновагах з кожною з бінарних і унарних фаз із обмежуючих подвійних систем. Фаза Mo2FeB2 має широку за вмістом металів область гомогенності: 14–27% (ат.) феруму. Показано існування вузької трифазної області α-MoB + β-MoB + Mo2B, розташованої поблизу сторони Mo–B трикутника складів. Крім того, показано існування трифазної області, утвореної тернарною сполукою Mo2FeB2 і двома модифікаціями заліза: ОЦК (δ-Fe) і ГЦК (γ-Fe). Встановлено, що інша тернарна сполука MoxFe3–xB із вмістом молібдену 1,3– 2,0% (ат.) при субсолідусних температурах присутня у вигляді двох структурних модифікацій: ромбічної (структура типу Fe3C) і тетрагональної (структура типу Ti3P). Встановлено, що в потрійній системі Mo–Fe–B інтерметалідна фаза μ-(Mo6Fe7) бере участь у трифазних рівновагах на поверхні солідуса: σ-(MoFe) + μ-(Mo6Fe7) + Mo2FeB2 при 1375 ± 10 °С; μ-(Mo6Fe7) + Mo2FeB2 + R-(Mo2Fe3) при 1340 ± 10°С і σ-(MoFe) + μ-(Mo6Fe7) + R-(Mo2Fe3) при 1385 ± 10 °С.


B–MO–FE, ДІАГРАМИ СТАНУ, СОЛІДУС, ТЕРНАРНИЙ БОРИД MO2FEB2