Про поляризацію трубопроводу у випадку відшарування ізоляції від його поверхні

 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , Київ
vvl@ipms.kiev.ua
Usp. materialozn. 2020, 1:40-45
https://doi.org/10.15407/materials2020.01.040

Анотація

Проведено розрахунок параметрів катодного захисту двох трубопроводів діаметром 1420 мм у випадку відшарування ізоляції від його поверхні. Поляризаційна густина струму у цьому випадку співпадає з розрахунковою і дорівнює 10-4 —10-6 А/м2 , а поляризаційний потенціал близький до потенціалу корозії. Струм з електропровідного середовища проходить на поверхню металу в основному через пошкодження протикорозійного покриття, яке поступово руйнується. Відбувається наводнення споруди.


Завантажити повний текст

ВІДШАРУВАННЯ, ЗАХИСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ, ПОЛЯРИЗАЦІЙНА ГУСТИНА СТРУМУ

Посилання

1.  Францевич  И.Н.,  Ляшенко  М.Е.,  Гримайловский  В.А.  Опыт  защиты газопровода  Дашава—Киев  от  почвенной  коррозии  и  блуждающих  токов. 
Защита металлов.  1968. № 5. С. 597—03. 

2.  Осадчук С.О., Ниркова Л.І.,  Рибаков А.О., Лукович В.В. Дослідження впливу катодної  поляризації  у  3%-ному  розчині  NaCl  на  деструкцію  полімерного 
стрічкового  покриву  у  стендових  умовах.  Математические  модели    и  вычислительный    эксперимент  в  материаловедении.  Сб.  науч.  тр.  Ин-та   
пробл.  материаловедения  НАН  Украины.  2014.  Вып. 16.  С.  13—19.

3.  ДСТУ  4219-2003.  Трубопроводи  сталеві  магістральні.  Загальні  вимоги  до захисту від корозії.  К., 2003. 68 с.

4.  Лукович  В.В.  Розрахунок  параметрів  катодного  захисту  магістрального  трубопроводу. К.:  Ін-т  пробл.  матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН 
України. 2011. 47 с. (Препринт  НАН  України).