Конференції

ВПЛИВ ВЛАСТИВОСТЕЙ ЗВ'ЯЗКИ ТА ОБРОБЛЮВАНОГО МАТЕРІАЛУ  НА ПРАЦЕЗДАТНІСТЬ АЛМАЗНИХ СВЕРДЕЛ

    

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
umanskyvp@gmail.com
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2020, #07/08
http://www.materials.kiev.ua/article/3114

Анотація

Наведено результати лабораторних випробувань зі свердління в проточній воді алмазними трубчастими свердлами корунду, шамоту та фарфору, а також при терті по цих матеріалах циліндричних зразків зв'язки досліджуваних інструментів. Основою зв'язки свердел і зразків такої зв'язки була бронза, яка містила в своєму складі наповнювач з порошків ультрадисперсних алмазів марки АСМ 1/0 і молібдену, і бронза без наповнювача. При підвищенні концентрації алмазних порошків до 11% (мас.) швидкість свердління алмазними свердлами корунду, шамоту та фарфору постійно зростала. При цьому знос інструмента значно знижувався, досягаючи мінімуму при концентрації 5−9% (мас.) АСМ 1/0 (залежно від вибору матеріалу для випробувань). Підвищення концентрації алмазних порошків до 11% (мас.) призводило до деякого збільшення їх зносу. Аналогічні результати отримано й для зразків зв'язки. При зростанні концентрації АСМ 1/0 знос зразків зв'язки знижувався. Причому при терті по корунду це зниження було навіть при 11% (мас.) алмазного порошку. При терті по шамоту і фарфору знос зразків досягав мінімуму при концентрації алмазних порошків 7% (мас.). Як і у випадку зі свердлами, подальше підвищення вмісту АСМ 1/0 у наповнювачі призводило до зростання зносу зразків зв'язки. Зростання зносу свердел і зразків зв'язки при відносно великому вмісті (11% (мас.)) ультрадисперсних алмазних порошків пояснено появою пористості в зв'язці. Проведені дослідження дозволили зробити висновок про те, що у зв'язку алмазних свердел (для підвищення працездатності і зниження витрат абразивного матеріалу) доцільно вводити наповнювач, що містить порошки ультрадисперсних алмазів марки АСМ 1/0 і молібдену. Зразки зв'язки, що містять порошки ультрадисперсних алмазів у кількості до 7% (мас.), можна успішно використовувати як абразивний інструмент для фінішної обробки (полірування) цілого ряду неметалічних матеріалів, зокрема напівкоштовних і коштовних каменів при виготовленні ювелірних виробів.


АЛМАЗНІ СВЕРДЛА, ВИПРОБУВАННЯ ПРИ СВЕРДЛІННІ, ВИПРОБУВАННЯ ПРИ ТЕРТІ, ЗНОС, ЗРАЗКИ ЗВ"ЯЗКИ, ШВИДКІСТЬ СВЕРДЛІННЯ