Конференції

До питання оптимізації режимів волочіння порошкового дроту

 
Л.Н.Ткаченко,
    

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2009, #11
http://www.materials.kiev.ua/article/311

Анотація

На основі математичної моделі пружно-пластичної поведінки стисливих середовищ досліджується характер ущільнення порошкового дроту при його волочінні за допомогою комп’ютерного моделювання. Показано, що при маршруті волочіння із шести проходів з коефіцієнтом обтиснення 8 – 14 % відбувається неперервне ущільнення матеріалу оболонки, а матеріал порошку в центрі дроту спочатку розпушується, а потім після шостого проходу починає ущільнюватись.