Конференції

ВПЛИВ НАПОВНЮВАЧА, ЩО МІСТИТЬ ДОБАВКИ МІКРО- І УЛЬТРАДИСПЕРСНИХ ПОРОШКІВ АЛМАЗІВ, НА ВЛАСТИВОСТІ АЛМАЗНИХ ТРУБЧАСТИХ СВЕРДЕЛ ПРИ ОБРОБЦІ ДЕЯКИХ НЕМЕТАЛІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ

   

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
umanskyvp@gmail.com
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2020, #11/12
http://www.materials.kiev.ua/article/3159

Анотація

Подано результати порівняльних лабораторних випробувань алмазних трубчастих свердел при свердлінні віконного скла, граніту і абразивного каменю на основі карбіду кремнію SiC. Випробування проводили в холодній проточній воді. Зв’язкою інструмента була олов’яниста бронза з наповнювачем ¾ мікро- і ультрадисперсними порошками алмазів марок АСМ 40/28, АСМ 10/7, АСМ 1/0 і порошком молібдену. Вивчено залежність твердості спеціально виготовлених зразків зв’язки від їх складу. Встановлено, що з підвищенням концентрації АСМ 1/0 до 5% (мас.) у наповнювачі твердість зразків зв’язки зростала на третину і досягала максимуму ~96,5 HRB. Подальше збільшення концентрації АСМ 1/0 призводило до деякого зниження твердості зразків. Використання більших за розміром алмазних порошків вимагало більшої їх концентрації, яка забезпечувала високі значення твердості. Добавки порошку АСМ 10/7 у кількості 10% (мас.) чи 40−60% (мас.) до наповнювача АСМ 40/28 підвищували твердість зв’язки до такого ж максимуму. Введення у зв’язку наповнювача в кількостях, що забезпечували максимальну її твердість, дозволило значно підвищити ефективність роботи алмазних трубчастих свердел. Так, знос свердел після обробки скла знизився в 2–6 разів, а швидкість свердління збільшилася в 3–4 рази. Знос свердел після обробки граніту знизився в 50–84 рази, а швидкість свердління, відповідно, збільшилася в 2,7–6 разів. Після обробки абразивного каменю на основі карбіду кремнію знос алмазних трубчастих свердел знизився в 1,4–2,9 разів. При цьому швидкість свердління підвищилася в 1,5–2,5 рази. Вплив добавок до наповнювача зв’язки інструмента залежав від вибору марки порошків алмазів, а також від їх концентрації. Оптимальним варіантом стало введення ультрадисперсного порошку алмазу марки АСМ 1/0 у кількості 5–9% (мас.). Введення в наповнювач порошків АСМ 10/7 і, особливо, АСМ 40/28, по-перше, вимагало більшої їх концентрації (10–40% (мас.)), по-друге, було не таким ефективним: знос алмазного інструмента був вищим, а швидкість свердління ¾ нижча.


АЛМАЗНІ СВЕРДЛА, ВИПРОБУВАННЯ ПРИ СВЕРДЛІННІ, ЗНОС, НАПОВНЮВАЧ ЗВ"ЯЗКИ, ШВИДКІСТЬ СВЕРДЛІННЯ