Конференції

Про механізм формування зеренної структури і границь розділу в самоармованому нітриді алюмінію

  

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , Київ
oleynik@ipms.kiev.ua
Usp. materialozn. 2021, 2:63-71
https://doi.org/10.15407/materials2021.02.063

Анотація

Представлені результати дослідження методами просвічуючої електронної мікроскопії мікроструктури самоармованого нітриду алюмінію, отриманого в інтервалі 1700—2000 °С на основі порошку нітриду алюмінію плазмохімічного синтезу, що містить 3% (мас.) кисню. Показано, що при спіканні формується три мікроструктурних типи матеріалів, три види зерен і шість різновидів границь (три типи міжзеренних і три типи внутрішньозеренних). Особливості мікроструктури матеріалу визначаються розвитком внутрішньозеренних кристалоорієнтованих політипних переходів 2Н АlN→багатошарові політипи (БП). Ці перетворення зумовлені формуванням твердого розчину АlN—О і структурними перебудовами в ньому, які впливають на кристаломорфологію виділень політипів в зернах і зерен, а також структурний стан границь і їх рухливість при спіканні матеріалів.


Завантажити повний текст

ГРАНИЦІ, ЗЕРНА, НІТРИД АЛЮМІНІЮ, ПОЛІТИПНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ, САМОАРМУВАННЯ

Посилання

1. Олейник Г. С. Самоармированные керамические материалы. Препринт. Киев: ИПМ НАНУ. 1993. № 9. 46 с.

2. Олейник Г.С. Структурообразование керамических материалов. К. Наук. думка. 2018. 350 с.

3. Олейник Г. С., Шевченко О. А. Современные достижения в области физического материаловедения. Киев: Ин-тут пробл. материаловедения ПМ НАН Украины. 1992. С. 131—148.

4. Олейник Г.С., Шевченко О.А. Механизм формирования самоармированных AlN-материалов. Электронная микроскопия и прочность материалов. К.: Ин-т пробл. материаловедения НАН Украины. 1994. С. 78—94.

5. Фесенко І. П., Прокопів М. М., Часник В. І., Кайдаш О. М., Олійник Г. С., Кузенкова М. О., Новіков М. В. Алюмонітридні функціональні матеріали. К.: ІВЦ АЛКОН. 2015. 171 с