Комп"ютерне моделювання формування дислокаційних стінок при роботі джерела Франка-Ріда

 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Електронна мікроскопія і міцність матеріалів - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2008, #15
http://www.materials.kiev.ua/article/316

Анотація

За результатами комп"ютерного моделювання було визначено число дислокацій і кут разоріентації дислокаційних стінок, що виникають в результаті роботи джерела Франка-Рида при взаємодії з дислокацією лісу. Розраховані параметри стінок в залежносты від прикладеної дотичної напруги. Показано, що число дислокацій і кут разориентации лінійно залежать від зовнішньої напруги, проте при великій напрузі число дислокацій починає різко зменшуватися, а кут разоріентації зростати.


ДИСЛОКАЦІЙ, КОМП"ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ, НАПРУГА, РАЗОРІЕНТАЦІЯ