Вивчення змочування та кінетики просочення оксидних волокон розплавами свинцю та його сплавів

  

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , Київ
vitalkras@ipms.kiev.ua
Usp. materialozn. 2021, 2:107-113
https://doi.org/10.15407/materials2021.02.107

Анотація

Вивчено змочування джгутів оксидних волокон, на які нанесено покриття з порошків нікелю та титану, розплавами свинцю, вісмуту і сплава Вуда у вакуумі 2·10-3 Па в інтервалі температур 400—600 °С. Методом самочинного вільного просочення досліджено кінетику просочення оксидних волокон металевими розплавами в інтервалі 600—700 °С з використанням металевих порошкових покриттів Ti, Ni. Були отримані композиційні матеріали.


Завантажити повний текст

ЗМОЧУВАННЯ, КОМПОЗИЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ, МЕТАЛЕВІ ПОКРИТТЯ, ОКСИДНІ ВОЛОКНА, САМОЧИННЕ ВІЛЬНЕ ПРОСОЧЕННЯ, СВИНЦЕВИЙ РОЗПЛАВ

Посилання

1. Китайгородский И.И. Справочник по производству стекла. Москва: Госиздат, 1963. 1008 с.

2. Лоскутов Ф.М. Металлургия свинца и цинка. Москва: Госиздат, 1956. 250 с.

3. Нормы радиационной защиты Украины. К.: Издание официальное, 1998. 135 с.

4. Асланова М.С. Непрерывное стеклянное волокно. Москва: Стройиздат, 1979. 254 с.

5. Композити на металевій матриці з вуглецевими, карбідними, оксидними та базальтовими наповнювачами, розробка технологічних процесів їх виготовлення методами рідкофазного спікання, просочення, вакуумнокомпресійного просочення, плазмового напилення та просочення під дією тиску та електроструму та вивчення властивостей композитів. Заключний звіт теми 1.6.2.11-97. 105 с.

6. Кондрацкий В.А., Ястребов В.Н., Шклярская И.Н., Журавлев В.С. Смачиваемость низкоплавкими металлами окисных материалов с активно-металлическими покрытиями. Адгезия расплавов. К.: Наук. думка, 1974. С. 77–80.

7. Найдич Ю.В., Волк Г.П., Островская Л.Ю., Григоренко Н.Ф. Исследование методом киносъемки кинетики пропитки металлическими расплавами пористых сред из алмаза и графита. Порошковая металлургия. 1988. № 6. С. 79–82.

8. Диаграммы состояния двойных металлических систем: (Справ.). В 3 т. Москва: Машиностроение, 1996–2000.