Конференції

Моделювання впливу площинних дефектів на пластичність порошкових матеріалів обчислювальними методами мікромеханіки

  
П.О.Коробко
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , Київ
kavipms326@gmail.com
Usp. materialozn. 2021, 3:77-85
https://doi.org/10.15407/materials2021.03.077

Анотація

На базі енергетичної концепції граничного напруженого стану сформульовано трипараметричну модель пластичності типу Cam-Clay. Для цієї феноменологічної моделі методом мікромеханічного осереднення на представницькому осередку, що відповідає пористому пошкодженому матеріалу порошкового походження, були знайдені залежності визначальних параметрів від пористості та пошкодженості. Мікромеханічне осереднення здійснювалось за методом комп’ютерного моделювання на адаптивній сітці скінченних елементів. За результатами моделювання, зокрема, виявилось, що границя текучості на зсув суттєво менш чутлива до пошкодженості, ніж границя текучості на одновісний розтяг.


Завантажити повний текст

МІКРОМЕХАНІКА, НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНИЙ СТАН, ПОРОШКОВІ МАТЕРІАЛИ, ТЕОРІЯ ПЛАСТИЧНОСТІ

Посилання

1. Штерн М.Б., Кузьмов А.В. Прогнозирование эволюции дефектов и вязкого разрушения в деформационных технологиях современного материаловедения. Физико-технические проблемы современного материаловедения. В 2-х т. / Ред. кол.: И.К. Походня и др.; К.: Академпериодика, 2013. Т. 2. С. 545—566.

2. Скороход В.В., Тучинский Л.И. Условие пластичности пористых тел. Порошковая металлургия. 1978. № 11. С. 83—88.

3. Штерн М.Б. Модель упругого деформирования изотропных порошковых материалов, характеризующихся различными свойствами при растяжении и сжатии. Порошковая металлургия. 2009. № 5—6. С. 14—29.

4. Мидуков В.З., Рудь В.Д. Экспериментальная проверка основных гипотез теории пластичности пористых тел. Порошковая металлургия. 1982. № 1. С. 6—17.

5. Бейгельзимер Я.Е., Варюхин В.Н., Эфрос Б.М. Физическая механика гидростатической обработки материалов. Донецк: Изд-во Донецкого физ.- техн. ин-та НАН Украины, 2000. 192 с.

6. Pavier E., Doremus P. Mechanical behaviour of a lubricated iron powder. PM’96. Advances in Powder Metallurgy & Particulate Materials. 1996. Vol. 2, part 6. P. 27—40.

7. Ивашков И.А. Деформирование и разрушение графита при циклическом кручении. Прочность машин и аппаратов при переменном нагружении. Челябинск: Челябин. гос. техн. ун-т, 1995. С. 15—23.

8. Dick D.S. Critical state powder flow. Powder Metal. 2005. Vol. 48, No. 1. Р. 209—211. 9. DiMaggio F.L., Sandler I.S. Material model for granular soils. J. Eng. Mech. Div., ASCE 97. 1971. P. 935—950.