Конференції

Інверсійні домени у вюрцитному нітриді бору

В.Ф.Бритун,
 
О.В.Курдюмов,
  

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Електронна мікроскопія і міцність матеріалів - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2008, #15
http://www.materials.kiev.ua/article/328

Анотація

Методом просвічувальної електронної мікроскопії вивчена доменна структура, що виникає у вюрцитном нітриді бору при його ударно-хвильовому синтезі. Прослідкували зміни доменної структури при термообробках вюрцитного BN в умовах високого статичного тиску. Розглянуті можливі механізми анігіляції інверсійних границь в з"єднаннях із структурою вюрцита.


ДОМЕННА СТРУКТУРА, ЕЛЕКТРОННА МІКРОСКОПІЯ, НІТРИД БОРУ, СТРУКТУРА