Конференції

Наноматеріали медичного призначення. Монографія

І.В.Уварова,
 
П.П.Горбик,
 
С.В.Горобець,
 
О.А.Іващенко,
  

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
- Київ: Наукова думка, 2014 - 416 c.
http://www.materials.kiev.ua/article/3295

Анотація

Проект НАН України «Наукова книга»

Автори: Уварова І.В., Горбик П.П., Горобець С.В., Іващенко О.А., Ульянчич Н.В.

У книзі дано короткий виклад основних понять та поточного стану досліджень і практичних розробок у сфері застосування наноматеріалів медичного призначення, а саме створення нанокомпозитів із функціями медико-біологічних нанороботів і контрольованим механічним переміщенням у біологічних середовищах та використання їх у спрямованій доставці ліків, регенерації тканин, діагностиці, токсикології тощо. Зокрема, розглянуто процеси адсорбції і вивільнення ліків при хірургічних втручаннях та методологію розділення біологічних агентів із застосуванням методів магнітної сепарації, а також використання нанорозмірних магніточутливих композитів. Визначено місце нанобіоматеріалів у загальному матеріалознавстві, сформульовано головні вимоги до них.

Для науковців та інженерів, студентів і аспірантів, що спеціалізуються у сфері матеріалознавства і застосування нанобіоматеріалів у медицині.

Київ: Наукова думка, 2014 – 416 с.