Конференції

Структура і властивості сплавів на базі α2-Ti3Al, легованих кремнієм

 
О.І.Баньковський,
     

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Електронна мікроскопія і міцність матеріалів - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2008, #15
http://www.materials.kiev.ua/article/332

Анотація

Досліджено вплив сумісного легування Si і Al на еволюцію структури і фізико-механічні властивості литих сплавів на базі інтерметалідної фази α2-Ti3Al. В залежності від вмісту Si та Al в матриці Ti3(Al, Si) утворюється доменна структура, розмір якої збільшується від 0,04 мкм в сплаві Ti-11Al-1Si до 0,2 мкм в сплаві Ti-17Al-6Si. вердість за Віккерсом в сплавах з різним вмістом алюмінію (11-17%) зростає із збільшенням концентрації кремнію (1-6%). Довготривала твердість (жароміцність) сплавів з різним вмістом алюмінію зростає із збільшенням вмісту кремнію немонотонно. При однаковому вмісті кремнію кращу жароміцність мають сплави з більшою концентрацією алюмінію.


АЛЮМІНІД α2-TI3AL, ЛЕГУВАННЯ, СТРУКТУРА, ФІЗИКО-МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ