Конференції

Парофазні конденсати в системах Cu-W(Mo,Cr). Структура, властивості.

М.І.Гречанюк,
 
Р.В.Мінакова,
  
Г.Є.Копилова,
  
В.В.Бухановський,
 
Н.П.Рудницький,
 
Т.Л.Ярош
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Електронна мікроскопія і міцність матеріалів - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2009, #16
http://www.materials.kiev.ua/article/335

Анотація

Проведено порівняльні дослідження структуроутворення композиційних матеріалів (КМ) на основі міді і металів VI а - групи при виготовленні цих КМ методом електронно-променевого випаровування-конденсації. Установлено характер фазутворення в системах мідь-хром, мідь-молібден, мідь-вольфрам у не рівноважних умовах високошвидкісного процесу випаровування-конденсації. Вивчено дефекти структури, обумовлені технологією одержання товстих конденсатів і особливості їх впливу на механічні властивості досліджуваних композитів.


ГРАДІЄНТНА ШАРУВАТА СТРУКТУРА, ЕНЕРГІЯ АКТИВАЦІЇ ПЛАСТИЧНОЇ ДЕФОРМАЦІЇ, МЕТОД ЕЛЕКТРОННО-ПРОМЕНЕВОГО ВИПАРОВУВАННЯ-КОНДЕНС, СЕГРЕГАЦІЯ ДОМІШОК ВПРОВАДЖЕННЯ, ФРОНТ КРИСТАЛІЗАЦІЇ