Конференції

Фазові перетворення та консолідація Si3N4-кераміки з добавками окcидів ітрію і кремнію при іскроплазмовому спіканні

    
O.В.Широков,
   

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
zamulam14@gmail.com
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2021, #11/12
http://www.materials.kiev.ua/article/3360

Анотація

Досліджено вплив оксидних добавок Y2O3 та Y2O3–SiO2 на іскроплазмову (ІПС) консолідацію a-Si3N4. Проаналізовано взаємодію оксидів із нітридом кремнію та їх вплив на фазове перетворення a → b у нітриді кремнію при спіканні. Показано, що при використанні комплексного активатора Y2O3–SiO2 консолідація зразків значно прискорюється при температурах 1800 °С внаслідок утворення в системі рідких фаз Y2Si2O7 та Si2N2O у кількості 18–25% (об.). Великий об’єм рідкої фази сприяє ущільненню за рахунок перегрупування наночастинок Si3N4 під тиском. Навпаки, консолідація Si3N4–Y2O3 відбувається значно повільніше, а збільшення тривалості термообробки веде до суттєвого росту зерна. Оптимізацією режиму іскроплазмового спікання (зміною тиску пресування та швидкості нагрівання відповідно до температурних ділянок активної усадки, підбором часу витримки) вдалося зменшити загальний час термообробки та отримати щільну (³98%) кераміку. За оптимізованим режимом ІПС (1800 °С, 5 хв) при використанні комплексного активатора Y2O3–SiO2 одержано практично безпористу кераміку, що містить у своєму складі фази, % (об.): 72,4 b-Si3N4; 11 a-Si3N4; 14,2 Si2N2O і 2,4 Y2Si2O7. У мікроструктурі зразків ізометричні зерна Si3N4 мають середній розмір 300 нм, анізометричні зерна мають довжину ~2 мкм. При використанні лише оксидної добавки Y2O3 щільну кераміку отримано при 1800 °С і витримці 20 хв; її склад, % (об.): 85,0 b-Si3N4 і 15 a-Si3N4. Середній розмір ізометричних зерен Si3N4  складає 750 нм, анізометричні зерна мають довжину ~3–4 мкм. Також, застосовуючи лише Y2O3, щільну кераміку можна отримати уже за 5 хв витримки при підвищенні температури спікання до 1950 °С, але така кераміка містить лише b-Si3N4, тобто фазове перетворення a → b завершене повністю. Одержана щільна кераміка b-Si3N4, виготовлена як із додаванням лише Y2O3, так і з використанням комплексного             активатора Y2O3–SiO2, демонструє високі значення міцності на згин при кімнатній температурі (~950 МПа), твердості HV10 (~15,3 ГПа) та тріщиностійкості (5,7 МПа · м1/2).


ПЕРЕТВОРЕННЯ Α→ Β

, ІСКРОПЛАЗМОВЕ СПІКАННЯ, КОНСОЛІДАЦІЯ, НІТРИД КРЕМНІЮ, ОКСИНІТРИД КРЕМНІЮ, ОКСИНІТРИД КРЕМНІЮ, ФАЗОУТВОРЕННЯ