Конференції

Електронно-мікроскопічне дослідження масопереносу при рідкофазному спіканні композитів Cr-Cu

 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Електронна мікроскопія і міцність матеріалів - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2009, #16
http://www.materials.kiev.ua/article/336

Анотація

Методами кількісної металографії вивчено основний механізм масопереносу при спіканні композитів Cr-Cu при 1200 0С в вакуумі та виявлено умови стабільності геометричних характеристик мікроструктури на підставі аналізу змін форми та положення кривій розподілу частинок по розмірах з часом.


КІЛЬКІСНА МЕТАЛОГРАФІЯ, КОМПОЗИТ, МАСОПЕРЕНЕСЕННЯ, РІДКОФАЗНЕ СПІКАННЯ, РОЗПОДІЛ ЧАСТИНОК ПО РОЗМІРАМ