Електропроменеві та плазмові жаростійкі й термобар’єрні покриття, осаджені на лопатки турбін з використанням литих та порошкових сплавів Ni(Co)CrAlY(Sі), отриманих методом  електронно-променевої плавки  I. Основи технології отримання, структура і фазовий склад литих сплавів NiCrAlY

Т.О.Пріхна 1,
 
І.М.Гречанюк 2,
    
В.Г.Гречанюк 3,
 
В.О.Чорновол 3
 

1 Інститут надтвердих матеріалів ім. В.М.Бакуля НАНУ, Київ, Україна
2 Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
3 Київский національний університет будівництва та архітектури, просп. Повітрофлотський, 31, Київ, 03037, Україна
eltechnic777@ukr.net

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2022, #01/02
http://www.materials.kiev.ua/article/3383

Анотація

Описано технологію отримання сплавів із рівномірним розподілом елементів у об’ємі зливка. Вивчено особливості структури сплавів NiCrAlY, отриманих за технологією електронно-променевої плавки, яка виключає використання  первинної вакуумно-індукційної плавки шихти. Досліджено сплави МЗП 6 і МЗП 7, які відрізняються вмістом алюмінію. Для литого матеріалу зі сплаву МЗП 7 характерно утворення g-фази — типового твердого розчину хрому та алюмінію у нікелі. У сплаві МЗП 6 основною є β-фаза NiAl, виявлено також ланцюгові та глобулярні виділення, характерні для γ¢-фази, і невелику кількість сполук змінного складу на основі хрому — α-хром. Показано, що g'-фаза  утворюється у сплавах NiCrAlY при вмісті Al більше 5% (мас.). Типові мікроструктури литих заготовок із сплавів МЗП 7 і МЗП 6 показали, що при однаковому вмісті Ni, Cr і Y дисперсність елементів структури зростає зі збільшенням вмісту алюмінію з 4–6% (мас.)  (МЗП 7) до 11–14% (мас.) (МЗП 6). Для сплаву МЗП 7 характерний плавний перехід від дрібнозернистої структури у зонах, прилеглих до охолоджуваних поверхонь кристалізатора, до крупнозернистої, що формується у центральних ділянках зливка. Для зливків сплаву МЗП 6 це явище є менш виразним. Шляхом обрахунку рентгенограм методом Рітвельда отримано параметри елементарних комірок сполук, що входять у структуру сплавів NiCrAlY. Наведено карти розподілу елементів у сплаві NiCrAlY.


ЕЛЕКТРОННО-ПРОМЕНЕВА ПЛАВКА, СПЛАВИ NICRALY, СТРУКТУРА, ФАЗОВИЙ СКЛАД, ХІМІЧНИЙ СКЛАД