Модифікація поверхні базальтових волокон та вуглецевих матеріалів для покращення їх змочування легкоплавкими розплавами

  

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , Київ
vitalkras@ipms.kiev.ua
Usp. materialozn. 2022, 4/5:99-105
https://doi.org/10.15407/materials2022.04-05.099

Анотація

Методом лежачої краплі з використанням способу капілярної очистки розплаву під час досліду вивчено вплив металевих плівок та покриттів на змочування підкладок з гарячеполірованого базальтового матеріалу, графіту марки МПГ-6, композиційних матеріалів на основі високомодульних вуглецевих волокон, стрічок та тканин розплавами In, Sn, Pb у вакуумі  (1—2)·10-3 Па в інтервалі температур 400—700 °С. Для плівок були вибрані метали V, Nb, Cu та Ni, які напиляли на матеріали методом електронно-променевого випарювання металів у вакуумі. Для покриттів використовували порошки Ti, Ni. Характер залежності кута змочування від товщини плівки є лінійне зменшення кута з ростом товщини плівки. Проведені дослідження показали можливість застосування подвійних плівок VCu, VNi для виготовлення композиційних матеріалів з базальтових волокон.


Завантажити повний текст

ЛЕГКОПЛАВКІ МЕТАЛИ, БАЗАЛЬТОВІ ТА ВУГЛЕЦЕВІ МАТЕРІАЛИ, КРАЙОВИЙ КУТ ЗМОЧУВАННЯ, МЕТАЛЕВІ ПЛІВКИ ТА ПОКРИТТЯ

Посилання

1. Composite materials of fibrous structure. (1970). K.: Nauk. Dumka, 403 p. [in Russian].

2. Matusevych, A. S.(1978). Composite materials on metallic base.Mynsk: Nauka y tekhnyka, 216 p. [in Russian].

3. Carbon fibers.(1987).Moscow: Myr, 304p. [in Russian].

4. Dzhyhyrys, D. D., Makhova M.F. (2002). Basics of production of basalt fibers and products. Moscow: Teploenerhetyk, 416 p.[in Russian].

5. Elyseev, A.A., Lukashyn, A.V. (2010). Functional materials. Moscow: FYZMATLYT, 456 p. [in Russian].

6. Sokolovskaia, E.M., Huzei, L.S.(1978). Physical chemistry composite materials. Moscow: Yzd-stvo MHU, 256 p. [in Russian].

7. Naidych, Yu. V., Volk, H. P., Ostrovskaia, L. Iu., Hryhorenko, N.F., Chernyhovtsev, E.P. (1988). Investigation by filming of the kinetics of impregnation of porous media from diamond andgraphite with metal melts. Poroshkovaia metallurhyia. No. 6,pp. 79––82 [inRussian] doi:.https://doi.org/10.1007/BF00798859

8. Krasovskyy, V. P., Kostyuk, B. D., Gab, I. I., Krasovskaya, N. A., Stetsyuk, T. V. (2020). Effectof metallic nanocoatings depo-sited on silicon oxide on wetting by filler melts. I. Wetting of Ti, Nb, Cr, V, and Mo nanocoatings deposited on SiO2 with filler melts. Powder Metallurgy and Metal Ceramics, Vol. 59, is. 1––2, pp. 29––34. doi: https://doi.org/10.1007/s11106-020-00135-8

9. Krasovskyy,V. P., Kostyuk,B. D., Gab,I. I., Krasovskaya,N. A., Stetsyuk,T. V. (2020). Effect of metallic nanocoatings deposited on silicon oxide on wetting by filler melts. II. Effect from the annealing of nanocoatings deposited on SiO2 their structure and interaction with the oxide. Powder Metallurgy and Metal Ceramics, Vol. 59, No. 3––4, pp. 134––140. doi: https://doi.org/10.1007/s11106-020-00146-5

10. Naidych, Yu.V., Kostiuk, B.D., Kolesnychenko, H.A., Shaikevych, S. S. (1975).Wettability in the system metal melt—thin metal film—non-metal substrate. V kn.: Physical chemistry of condensed phases, superhard materials and their interfaces,K.: Nauk. dumka, pp. 15––27 [in Russian].

11. Naidych, Yu. V. (2013). Advance in the theory of ceramics/liquid metal systems wettability. Peculiarity of contact processes for transition and non-transition metals. Adgeziya Rasplavov i Payka Materialov,Vyp. 46, pp. 3––62.