Вплив вибору марки ріжучих алмазів та концентрації УДПА у наповнювачі зв'язки на працездатність алмазних трубчастих свердл при обробці граніту та скла

   

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , Київ
umanskyvp@gmail.com
Usp. materialozn. 2023, 6:86-98
https://doi.org/10.15407/materials2023.06.086

Анотація

Наведено результати лабораторних випробувань при свердлінні алмазними трубчастими свердлами граніту та віконного скла. Найбільш якісний інструмент можна отримати, якщо використовувати високоміцні алмазні зерна марки АС500 500/400. Експлуатаційні характеристики таких свердл відрізнялися високими зносостійкістю (низьким зносом) та швидкістю свердління. Ефективність свердління алмазними свердлами, оснащеними менш якісними алмазними зернами марок АС200 500/400 і АС32 500/400, значно нижча. Знизити знос та підвищити швидкість свердління таким інструментом можливо після введення в зв'язку наповнювача в кількості 5—7% (мас.) АСМ 1/0


Завантажити повний текст

АЛМАЗНІ СВЕРДЛА, ВИПРОБУВАННЯ ПРИ СВЕРДЛІННІ, ЗНОС, ЗРАЗКИ ЗВ’ЯЗЦІ, ШВИДКІСТЬ СВЕРДЛІННЯ

Посилання

1. Уманський В.П. Спосіб просочення мікро- та ультрадисперсних алмазних порошків при виготовленні інструменту. Пат. 120657 Україна. Опубл. 10.01.2020. Бюл. № 1.

2. Найдич Ю.В., Уманский В.П., Бродниковский Н.П., Кулаков А.С., Рокицкая Е.А. Влияние наполнителя из порошков ультрадисперсных алмазов марки АСМ 1/0 и молибдена в связке трубчатых свёрл на их работоспособность при обработке некоторых неметаллических материалов. Адгезия расплавов и пайка материалов. 2017. Вып. 50. С. 94––104.

3. Уманський В.П., Красовський В.П., Бащенко О.А. Особливості впливу наповнювача, що містить добавки мікро- і ультрадисперсних порошків алмазів, на властивості алмазних трубчастих свердл при обробці деяких неметалічних матеріалів. Порошкова металургія. 2020. № 11/12. С. 136––146.

4. Naidich Yu.V., Umanskii V.P., Lavrinenko I.A. Strength of the diamond — metal interface and brazing of diamonds. Cambridge International Science Publishing, 2007. 160 p.

5. Гуляев А.П. Металловедение. Москва: Металлургия, 1977. 647 с.

6. Носенко В.А., Федотов. Е.В., Даниленко М.В. Математическое моделирование износа зёрен скалыванием с использованием марковских случайных процессов. Вестник ЮУрГу, серия “Машиностроение”. 2015. Т. 15. № 2. С. 20—31.