Термодинамічні властивості розплавів системи Cu—In—La

  
В.Г.Кудін 2,
   

1 Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , Київ
2 Київський національний університет ім. Т. Шевченка, Київ
sud.materials@ukr.net

Usp. materialozn. 2023, 6:115-127
https://doi.org/10.15407/materials2023.06.115

Анотація

Парціальні для компонентів та інтегральні ентальпії змішування потрійних розплавів системи Cu—In—La вперше визначені методом калориметрії по п’яти променевих перерізах зі сталим співвідношенням двох компонентів: xCu/xLa = 0,84/0,16; 0,82/0,18 і 0,34/066 (до xIn = 0,02, 0,14 і 0,42 відповідно) та xIn/xLa = 0,59/0,41 і 0,25/0,75 (до xCu = 0,15 і 0,2 відповідно) при 1220—1450 K. Показано, що після додавання індію у розплав CuхLa1-х тепловий ефект його розчинення зростає, що викликано утворенням сильних зв’язків між In та La. В двох інших перерізах (xIn/xLa =  0,59/0,41 і 0,25/0,75) після розчинення відбувається зменшення ентальпій змішування потрійних розплавів. З використанням достовірних ентальпій змішування розплавів подвійних систем Cu—In(La) і In—La розраховано аналогічні параметри для рідких сплавів системи Cu—In—La за різними “геометричними” та “аналітичною” моделями.


Завантажити повний текст

АКТИВНОСТІ КОМПОНЕНТІВ, ЕНТАЛЬПІЇ ЗМІШУВАННЯ, ІНДІЙ, КАЛОРИМЕТРІЯ, ЛАНТАН, МІДЬ, МОДЕЛЮВАННЯ, ТЕРМОДИНАМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ

Посилання

1. Lі P., Meng F., Wang Y., Dong M., Shi J., Song P. Glass forming ability and thermodynamic properties in novel La—Al— Cu—Co bulk metallic glasses. J. Rare Earths. 2015. Vol. 33, No. 9. P. 972—976.

2. Chu C.W., Hor P.H., Meng R.L., Gao L., Huang Z.J., Wang Y.Q. Evidence for superconductivity above 40 K in the La—Ba—Cu—O compound system. Phys. Rev. Lett. 1987. Vol. 58. Р. 405. doi:  https://doi.org/10.1103/Phys. Rev. Lett.58.405

3. Федоров П.И., Ачкурин Р.Х. Индий. Москва: Наука, 2000. 276 с.

4. Shevchenko M.O., Berezutski V.V., Ivanov M.I., Kudin V.G., Sudavtsova V.S. Thermodynamic properties of alloys of the binary Al—Sm, Sm—Sn and ternary Al—Sm—Sn systems. J. Phase Equil. Diff. 2015. Vol. 36 (1). P. 39—52. doi: 10.1007/s11669-014-0353-3

5. Dinsdale A.T. SGTE data for pure elements. CALPHAD. 1991. Vol. 15, No. 4. P. 319—427.

6. Судавцова В.С., Шевченко М.А., Иванов М.И., Березуцкий В.В., Кудин В.Г. Термодинамические свойства жидких сплавов меди с лантаном. Журн. физ. химии. 2017. Т. 91, № 6. С. 937—944.

7. Шевченко М.А., Иванов М.И., Березуцкий В.В., Судавцова В.С. Термодинамические свойства сплавов двойной системы In—La. Журн. физ. химии. 2016. Т. 90, № 6. С. 823—826.

8. Liu H.S., Liu X.J., Cui Y., Wang C.P., Ohnuma I., Kainuma R., Jin Z.P., Ishida K. Thermodynamic assessment of the Cu—In binary system. J. Phase Equil. 2002. Vol. 23, No. 5. P. 409—415.

9. Kang T., Kehaiain H.V., and Castanet R. Thermodynamic study of the copper-sndium binary system. 2. Potentiometric Study. J. Less-Comm. Metals. 1977. Vol. 53. P. 153—66.

10. Sommer F., Choi D.K., Krull H.-G. Determination of the copper activity of liquid Cu—La alloys. J. Less-Comm. Metals. 1989. Vol. 146. P. 319—325.

11. Ivanov M., Berezutski V. Short-range ordering in binary liquid alloys of rare earth metals with copper and silver. J. Alloys Compd. 1994. Vol. 210. P. 165—170.

12. Дмытрах О.В., Калычак Я.М. Система La—Cu—In. Изв. Академии наук СССР. Металлы. 1990. № 6. С. 197—199.