ЕВОЛЮЦІЯ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ ПОРИСТИХ ЗАГОТОВОК ПРИ ГАРЯЧОМУ ШТАМПУВАННІ ВИДАВЛЮВАННЯМ ОСЕСИМЕТРИЧНИХ ПОКОВОК З ОСЬОВИМ ОТВОРОМ

  

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
gbag@ukr.net
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2022, #09/10
http://www.materials.kiev.ua/article/3490

Анотація

За допомогою комп’ютерного моделювання досліджено еволюцію напружено-деформованого стану, розподілу температури та відносної густини по об’єму поруватої заготовки в процесі її гарячого штампування видавлюванням при отриманні осесиметричних поковок з осьовим отвором. Моделювання процесу гарячого штампування проводили методом скінченних елементів із використанням програмного комплексу DEFORM 2D/3D. Аналіз результатів моделювання показав, що на початкових стадіях процесу область деформацій, напружень і відносної густини матеріалу формується під конусними виступами деформуючих пуансонів, а вказані параметри зменшуються в радіальному напрямку від центру до периферії. При подальшому деформуванні, зі збільшенням ступеня осьової деформації, область підвищених значень напружень і густини поширюється вглиб матеріалу, а саме в напрямку від центру поковки до периферії. На фінальній стадії, після заповнення порожнини матриці матеріалом поковки, відбувається усереднення значень відносної густини та інтенсивності напружень в об’ємі напівфабрикату, тоді як розподіл інтенсивності деформацій після повного доущільнення характеризується помітним зменшенням її значень у радіальному напрямку від центру до периферії. Це пояснюється тим, що на фінальній стадії, після заповнення робочої порожнини, деформація виникає за рахунок того, що матеріал поковки в процесі доущільнення заповнює об’єм пор. На етапі повного заповнення порожнини матриці та доущільнення матеріалу спостерігається стрибок зусилля штампування, тоді як для початкових стадій процесу характерне відносно повільне монотонне його зростання.


ВИДАВЛЮВАННЯ, ВІДНОСНА ГУСТИНА, ГАРЯЧЕ ШТАМПУВАННЯ, ДЕФОРМАЦІЯ, ЗУСИЛЛЯ, МОДЕЛЮВАННЯ, НАПРУЖЕННЯ, ПОКОВКА, ПОРИСТЕ ТІЛО