ДОСЛІДЖЕННЯ МЕХАНІЧНОЇ ПОВЕДІНКИ КВАЗІКРИСТАЛІЧНИХ ПОКРИТТІВ Al–Cu–Fe В ШИРОКОМУ ІНТЕРВАЛІ ТЕМПЕРАТУР

Ю.В.Мільман 1,
   
Ван Чанлян 2,
 
Лі Чжан 2,
 
Чжу Чунгао 2,
 
Тянь Хаолян 2**
 

1 Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
2 Aviation Key Laboratory of Science and Technology on Advanced Corrosion and Protection for Aviation Material Beijing, Beijing Institute of Aeronautical Materials, Beijing 100095, China
* n.iefimov@gmail.com, ** admin

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2022, #09/10
http://www.materials.kiev.ua/article/3500

Анотація

Методом мікроіндентування досліджено механічну поведінку квазікристалічних покриттів Al63Cu25Fe12 в інтервалі температур (77 K–1073 K). Покриття товщиною 350 мкм отримані методом високошвидкісного повітряно-паливного напилення на сталеву підкладку водорозпилених порошків фракції 40–80 мкм. Вміст ікосаедричної квазікристалічної фази в покриттях після отримання був 75% (ваг.). Відпал при температурі 998 K протягом 20 хв дозволив отримати у покритті 100% квазікристалічної фази. Мікротвердість покриттів при 77 K та кімнатній температурі (293 K) становить ~7 ГПа, трохи знижується до рівня ~4,5 ГПа при температурі 725 K з наступним різким зменшенням до 1,5–1 ГПа при 923–973 K. Аналіз температурної залежності пластичності dН, визначеної методом індентування, показав, що до температури 873 K квазікристалічні покриття системи Al–Cu–Fe виявляють крих­кість при випробуваннях на стиск/розтяг, а вище 873 K у них з’являється макропластичність. Розрахунок величини dН у широкому діапазоні температур дозволяє прогнозувати механічні властивості крихких, при стандандатних методах випробувань, квазікристалічних покриттів системи Al–Cu–Fe.


КВАЗІКРИСТАЛИ, МІКРОІНДЕНТУВАННЯ В ІНТЕРВАЛІ ТЕМПЕРАТУР, ПОКРИТТЯ, ТВЕРДІСТЬ, ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛАСТИЧНОСТІ