Вивчення взаємодії інфрачервонопрозорих матеріалів ZnSe, ZnS, Si, Ge з розплавами металів

  

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , Київ
vitalkras@ipms.kiev.ua
Usp. materialozn. 2023, 7:84-93
https://doi.org/10.15407/materials2023.07.009

Анотація

Методом лежачої краплі із застосуванням способу капілярного очищення розплаву краплі під час досліду вивчено змочування інфрачервонопрозорих матеріалів — селеніду і сульфіду цинку, германію і кремнію металевими розплавами у вакуумі в широкому інтервалі температур. Використано чисті метали In, Sn, Pb, Al, Fe, Ni, бінарні сплави Al—Si, Ge—Si, In—Cu та багатокомпонентні In—Sn—Cu—Ti. Змочування покращується з підвищенням температури. Селенід цинку змочується краще, ніж його сульфід, завдяки меншій термодинамічній стабільності. При взаємодії халькогенидів з багатокомпонентним сплавом адгезійно-активними компонентами є не тільки титан, а й мідь. Розроблено технологічні процеси паяння і отримано паяні з’єднання.


Завантажити повний текст

ЗМОЧУВАННЯ, ІНФРАЧЕРВОНОПРОЗОРІ МАТЕРІАЛИ, МОНОКРИСТАЛИ ГЕРМАНІЮ І КРЕМНІЮ,, ПАЯННЯ, ПОЛІКРИСТАЛІЧНІ СЕЛЕНІД І СУЛЬФІД ЦИНКУ

Посилання

1. Найдич Ю.В., Григоренко Н.Ф., Перевертайло В.М. Анизотропия плавления монокристаллов германия. Журн. физ. химии. 1977. Т. 51, № 11. С. 2984— 2986.

2. Найдич Ю.В., Григоренко Н.Ф., Перевертайло В.М. Краевые углы смачивания собственным расплавом основных кристаллографических граней монокристаллов германия. Журн. физ. химии. 1979. Т. 53, № 4. С. 865—868.

3. Вяткин А.П. Исследование сплавных контактов полупроводников с металлами. Дис. … канд. техн. наук. Томск: СФТИ при ТГУ, 1959. 154 с.

4. Кулиш У.М. Исследование высокотемпературных сплавных контактов полупроводников с металлами. Дис. … канд. техн. наук. Томск: СФТИ при ТГУ, 1966. 211 с.

5. Гермогенов В.П. От сплавных контактов к эпитаксиальным гетероструктурам. Вестник Томского гос. ун-та. Серия Физика. 2005. № 285. С. 103—111.

6. Красовский В.П., Красовская Н.А. Контактное взаимодействие и смачивание поликристаллического кремния металлическими расплавами. Адгезия расплавов и пайка материалов. 2018. Вып. 51. С. 92—97.

7. Найдич Ю.В., Чувашов Ю.Н., Красовский В.П. Смачиваемость селенида и сульфида цинка металлическими расплавами. Адгезия расплавов и пайка материалов. 1986. Вып. 17. С. 40—44.

8. Абрикосов Н.Х., Банкина В.Ф., Порецкая Л.В. Полупроводниковые соединения, их получение и свойства. Москва: Наука, 1967. 176 с.

9. Абрикосов Н.Х., Банкина В.Ф., Порецкая Л.В. Полупроводниковые халькогениды и сплавы на их основе. Москва: Наука, 1975. 220 с.

10. Бовина Л.А. Физика соединений AIIBVI / Под ред. А.Н. Георгобиани, М.К. Шейнкмана. Москва: Наука, 1986. 319 с.

11. Бокий Г.Б. Кристаллохимия. Москва: Наука, 1971. 400 с.

12. Химическая энциклопедия. В 5 т. / Редкол.: Кнунянц И.Л. (гл. ред.). Москва: СЭ, 1988. Т. 1. С. 531. 623 с.

13. Химическая энциклопедия. В 5 т. / Редкол.: Кнунянц И.Л. (гл. ред.). Москва: СЭ, 1990. Т. 2. С. 500. 671 с.

14. Титце У., Шенк К. Полупроводниковая схемотехника. Москва: Мир, 1982. 512 с.

15. Rieke G.H. Infrared detector arrays for asstronomy. Annu. Rev. Astro. Astrophys. 2007. Vol. 45. P. 77. doi: https://doi.org/10.1146/annurev.astro.44.051905.092436

16. Brown Jr., Robert D. Germanium. U.S. Geological Survey. 2000.

17. Crystran. Zinc sulphide multispectral (ZnS) optical material. www. crystran.co.uk.

18. Crystran. Germanium optical material. www. crystran.co.uk.

19. Naidich Yu.V., Chuvashov Yu.N., Ishchuk N.F., Krasovskyy V.P. Wetting of some nonmetallic materials by aluminum. Sov. Powder Metallurgy and Metal Ceramics. 1983. Vol. 22, No. 6. P. 481—483.

20. Landry K., Kalogeropoulou K., Eustathopoulos N., Naidich Y.V., Krasovskyy V.P. Characteristic contact angles in the aluminium/vitreous carbon system. Scripta Mater. 1996. Vol. 34, No. 6. P. 841—846.

21. Красовський В.П., Красовська Н.О. Галогенидні вогнетривкі тиглі багаторазового використання для плавлення, ізотермічної гомогенізації і високотемпературного синтезу хімічно агресивних сплавів на основі Ti, Zr, Nb, V. Адгезия расплавов и пайка материалов. 2016. Вып. 49. С. 96—102.

22. Naidich Y.V., Krasovskyy V.P. The nonwettability behaviour of solid substrates in contact with chemical active reach Ti-, Zr-, Hf-liquid alloys. J. Mater. Sci. Lett. 1998. Vol. 17. P. 683—685

23. Krasovskyy V.P. Interaction of single-crystalline metal fluorides with titaniumcontaining melts. Powder Metallurgy and Metal Ceramics. 2019. Vol. 58, No. 5/6. P. 334—340. 24. Рохлин Л.Л., Банних О.А., Лякишев Н.П. Диаграммы состояния двойных металлических систем: (Справ.). Москва: Машиностроение, 2000.