ПОРІВНЯЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ СТРУКТУРИ  ТА ВЛАСТИВОСТЕЙ КОМПОЗИЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ НА ОСНОВІ ГІДРОКСИАПАТИТНОЇ СКЛОКЕРАМІКИ ТА ВУГЛЕЦЕВИХ ВОЛОКОН РІЗНОГО ТИПУ

О.Р. Пархомей 1,
       

1 Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
2 Інститут фізики високих тисків Польської академії наук, вул. Соколовська, 29/37, Варшава, 01-142, Польща
3 Інститут низьких температур і структурних досліджень Польської академії наук, вул. Окульна, 2, Вроцлав, 50-422, Польща
npinchuk@ukr.net

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2023, #03/04
http://www.materials.kiev.ua/article/3579

Анотація

Проведено порівняльне дослідження структури та властивостей композиційних матеріалів біогенний гідроксиапатит / скло / вуглецеві волокна в залежності від типу вуглецевих волокон (активовані наноструктурні чи гідратцелюлозні) із застосуванням методів сканувальної електронної мікроскопії, рентгенофазового аналізу, інфрачервоної спектроскопії, методу Брунауера–Еммета–Теллера, гелієвої пікнометрії та дослідів in vitro. Підтверджено можливість отримання композиційного матеріалу біогенний гідроксиапатит / скло / вуглецеві волокна методом спікання при температурі 800 °С з одночасним формуванням вуглецевих наноструктур при термодеструкції та карбонізації гідратцелюлозних волокон, який забезпечує збереження фази гідроксиапатиту в новоутвореному композиті та присутність вуглецевих наноструктур. Мікроструктура композитів, отриманих з використанням активованих вуглецевих наноструктурних волокон, характеризується присутністю цих волокон, на відміну від композиту з гідратцелюлозних волокон, яка є більш однорідною. Також, на відміну від гідратцелюлозних волокон, активовані вуглецеві наноструктурні волокна у складі композита суттєво збільшують (більш ніж втричі) площу питомої поверхні матеріалу та помітно зменшують розмір частинок. Встановлено, що, незалежно від типу вуглецевих волокон, композити біогенний гідроксиапатит / скло / вуглецеві волокна є наноструктурними та мікропористими матеріалами (пори <2 нм). Показано, що швидкість резорбції у фізіологічному розчині протягом перших 2 діб композитів біогенний гідроксиапатит / скло / вуглецеві волокна (активовані наноструктурні чи гідратцелюлозні) суттєво вища, ніж у вихідного композита біогенний гідроксиапатит / скло, внаслідок зміни пористої структури.


ВУГЛЕЦЕВЕ ВОЛОКНО, ГІДРАТЦЕЛЮЛОЗНЕ ВОЛОКНО, ГІДРОКСИАПАТИТ, КОМПОЗИЦІЙНИЙ МАТЕРІАЛ, СКЛО