ФІЗИКО-МЕХАНІЧНІ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНІ ВЛАСТИВОСТІ  КОМПОЗИЦІЙНИХ ПОКРИТТІВ ІЗ ДИСПЕРСНИМИ НАПОВНЮВАЧАМИ НА ОСНОВІ ВІДХОДІВ  ГАЛЬВАНІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА

Д.М. Самченко 1,
  
Г.М. Кочетов 1,
 
О.В. Ластівка 1,
 
Д.О. Дереча 3,
 
Т.О. Пріхна 4
 

1 Київский національний університет будівництва та архітектури, просп. Повітрофлотський, 31, Київ, 03037, Україна
2 Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
3 Інститут магнетизму Національної Академії наук України та Міністерства освіти і науки України, бульв. Акад. Вернадського 36-б, Київ, 03142, Україна
4 Інститут надтвердих матеріалів ім. В.М.Бакуля НАНУ, Київ, Україна
gbag@ukr.net

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2023, #03/04
http://www.materials.kiev.ua/article/3582

Анотація

Перспектива використання продуктів очищення стічних вод гальванічних виробництв від токсичних забруднень важкими металами для виготовлення товарної продукції полягає в розробці технологій їх утилізації. Дані дослідження спрямовані на розв’язання проблеми використання відходів гальванічних виробництв для виготовлення порошкових покриттів. Порошкові відходи, одержані ресурсозберігаючим феритним методом і методом електроерозійного диспергування, є істотно безпечнішими для екології порівняно з реагентними. Встановлено, що утилізація відходів очищення стічних вод забезпечує отримання покриттів, які мають фізико-механічні характеристики на рівні вимог чинних стандартів. Так, введення 15% (мас.) відпрацьованого сорбенту полівалентного оксиду феруму (POF) до складу лакофарбового покриття покращує його фізико-механічні параметри. Зокрема, міцність до дії зворотного удару збільшується з 20 до 40 см/кг, міцність на витягування — з 5 до 7,4 мм, міцність на згин зменшується — з 8 до 5 мм та у 1,5 рази підвищується корозійна стійкість покриття порівняно із стандартним зразком. Отримані дані пояснюються введенням у покриття хімічно і термічно стійких кристалічних фаз, які мають феромагнітні властивості. Завдяки цьому отримані покриття втричі (порівняно із стандартними) збільшують екранування електромагнітного випромінювання в мегагерцевому діапазоні. Важливим результатом досліджень є перспективність утилізації феромагнітних відходів гальванічних виробництв у матеріалах спеціального призначення.


ВАЖКІ МЕТАЛИ, ГАЛЬВАНІЧНЕ ВИРОБНИЦТВО, ЕКРАНУЮЧІ МАТЕРІАЛИ, ЗАЛІЗОВМІСНІ ВІДХОДИ, ПОРОШКОВІ ПОКРИТТЯ