ВЗАЄМОДІЯ У ПОТРІЙНИХ СПЛАВАХ Ni–Sc–Zr ПО ПЕРЕРІЗУ 77,8% (ат.) Ni. ЕЛЕКТРОХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ СПЛАВІВ 

     

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
olenasemenova45@gmail.com
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2023, #03/04
http://www.materials.kiev.ua/article/3583

Анотація

Із застосуванням методів фізико-хімічного аналізу (металографії, рентгенографії, диференційного термічного та локального рентгеноспектрального аналізів) досліджено взаємодію сполук Sc2Ni7 та Zr2Ni7 (з кристалічними структурами C2/m та P63/mmc і температурами конгруентного плавлення 1270 та 1438 °C відповідно) потрійної системи Ni–Sc–Zr. Показано, що переріз між ними є квазібінарним перитектичного типу з координатами перитектики  1340 ± 13 °C та 14% (ат.) Sc. При перитектичній температурі в фазі на основі Sc2Ni7 розчиняється біля 10% (ат.) Zr, а в фазі на основі Zr2Ni7 — біля 8% (ат.) Sc. Електрохімічні дослідження методом катодної поляризації потрійних сплавів на основі Sc2Ni7 та Zr2Ni7, що були виконані на потенціостаті ПІ-50-1, трьохелектродна електрохімічна комірка якого складалася з робочого керамічного аноду, платинового катоду, електроліту (3%-вого водного розчину NaCl) і хлорсрібного електрода порівняння Ag/AgCl/KCl, не виявили схильності до гідрогенізації їх твердих розчинів. Для зразка з 77,8% (ат.) Ni–8% (ат.) Sc–Zr встановлений вплив попереднього катодного відновлення на процес подальшого його анодного розчинення. Показано, що вихідна поверхня зразка з 77,8% (ат.) Ni–8% (ат.) Sc–Zr є значно стійкішою до анодного окиснення порівняно з поверхнею, яка була попередньо катодно відновлена, через значне зниження оксидної складової на ній. 


АНОДНА ПОЛЯРИЗАЦІЯ, КАТОДНА ПОЛЯРИЗАЦІЯ, НІКЕЛЬ, ПЕРИТЕКТИЧНА РЕАКЦІЯ, СКАНДІЙ, СПОЛУКА, ЦИРКОНІЙ