МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ГАРЯЧОГО ШТАМПУВАННЯ КІЛЬЦЕПОДІБНИХ ПОРИСТИХ ЗАГОТІВЕЛЬ У НАПІВЗАКРИТОМУ ШТАМПІ

  

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2010, #12
http://www.materials.kiev.ua/article/363

Анотація

Методом комп"ютерного моделювання вивчені особливості плину матеріалу спечених порошкових заготівель кільцеподібної форми при штампуванні в напівзакритому штампі. Розглянуто вплив початкової пористості заготівель, розміру й положення компенсаційної щілини на величину радіальної деформації матеріалу, а також на розподіли пористості й накопиченої пластичної деформації матеріалу твердої фази у виробах. Моделювання показало наявність радіального плину порошкового матеріалу, причому характер цього плину змінюється в процесі штампування. Отримані результати можуть бути використані при оптимізації технологічного процесу штампування.


ДЕФОРМАЦІЯ, КОМП"ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ, ПОРИСТІСТЬ, ПОРОШКОВІ МАТЕРІАЛИ, ШТАМПУВАННЯ