Конференції

Процеси фазоутворення загартованих стекол системи Al2O3-MgO-SiO2

 
Є.П.Гармаш,
     
В.О.Кричинська
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Сучасні проблеми фізичного матеріалознавства - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2008, #17
http://www.materials.kiev.ua/article/369

Анотація

Виконано комплекс фізико-хімічних досліджень з метою вивчення процесів фазоутворення в умовах динамічного та статичного обпалів загартованих стекол системи Al2O3-MgO-SiO2 (область складів, межуючих зі стехіометричним кордієритом). Досліджено 30 складів стекол вказаної системи та встановлено область, в якій при визначених умовах кристалізації здійснюється синтез однофазного керамічного матеріалу з максимально низьким значенням ТКЛР.