Конференції

Використання методу механохимічної обробки при отриманні порошку складу (% (мол.)) 90ZrO2-8СеО2-2Y2O3

  
О.В.Шевченко,
 
Л.М.Лопато
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Сучасні проблеми фізичного матеріалознавства - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2008, #17
http://www.materials.kiev.ua/article/371

Анотація

Нанокристалічний порошок складу (% (мол.)) 90ZrO2-8СеО2-2Y2O3 отриманий методом механохимічеськой обробки М-ZrO2 водними розчинами азотнокислих солей ітрію і церію. Досліджена зміна властивостей синтезованого порошку при термічній обробці в інтервалі температур 600-700 0С.