Механізм взаємодії порошків феромарганця і міді в процесі реакційного спікання

  
Л.М.Грищишина,
 
Д.А.Гончарук,
 
А.В.Клименко
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Сучасні проблеми фізичного матеріалознавства - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2008, #17
http://www.materials.kiev.ua/article/373

Анотація

Приведені результати дослідження особливостей термічного синтезу лігатури з суміші порошків вуглецевого феромарганця і електролітичної міді і взаємодії компонентів шихти при її нагріві в різних умовах. Показано, що основною складовою взаємодії елементів є екстракція марганцю з часток феромарганця розплавом міді з наступним утворенням в"язких фаз системи Cu-Mn.