Конференції

Дослідження перетворення речовин в багатокомпонентній залізовмісній суміші відходів металургійного виробництва і їх хімічної активності в редоксциклах, що застосовуються при здобутті водню залізо- паровим методом в сонячних печах

 
В.В.Пасічний,
  

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Сучасні проблеми фізичного матеріалознавства - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2008, #17
http://www.materials.kiev.ua/article/376

Анотація

Розглянуті фізичні і хімічні процеси, що протікають при переробці багатокомпонентних залізовмісних відходів металургійних виробництв, з метою вивчення можливості вживання їх для здобуття водню железо-паровим методом з подальшою утилізацією агломератів концентрованого заліза. У первинних циклах окислювальних і відновних процесів як оксиди заліза, так і відновлений метал показують високу реакційну активність.Після проведення періодичних процесів окислення-восстановления хімічна активність часток заліза зменшується. Протікає агрегація залізовмісних часток. Рекомендовано проводити окислювальні і відновні процеси при температурах нижче 1000 °С для виключення активного спікання часток заліза і, відповідно, втрати активності реакційної маси. Найефективніше при оптимальних технологічних температурах відновлення протікає в газоподібному середовищі.