Конференції

Кореляції між балом формованості порошку, показником міцності прессовок та середньою величиною фактора круглості частинок порошку

 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Сучасні проблеми фізичного матеріалознавства - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2009, #18
http://www.materials.kiev.ua/article/399

Анотація

Досліджено залежності між балом формованості, показником міцності та середньою величиною фактора круглості Fc пласкої проекції частинок шести порошків (двох газорозпиленої швидкорізальної сталі марки Р6М5Ф3, нікелю електролітичного марки ПНЭ-1, залізного відновленого, магнію та силікобарію) на предмет наявності між ними кореляції. Встановлено, що зміна величини бала формованості зі зміною величини фактора круглості може бути апроксимована лінійною обернено пропорційною залежністю з досить високою величиною достовірності апроксимації (R2 = 0,857). Між та Fc існує обернено пропорційна гіперболічна залежність. Виявлено також прямо пропорційну лінійну залежність між відносною насипною густиною та Fc. Показано, що фактор круглості може бути легко і швидко розрахований з використанням напівавтоматичної системи аналізу зображень SIAMS-600.