Конференції

Закономірності ущільнення суміші порошків з суттєво різним балом формованості

 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Сучасні проблеми фізичного матеріалознавства - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2009, #18
http://www.materials.kiev.ua/article/400

Анотація

Досліджено ущільненість порошку нікелю карбонільного з балом формованості 9 та його сумішей з 40 та 80% (мас.) порошку нікелевого сплаву (легованого 3% Si та 4% B) з балом формованості 2. По діаграмах безперервного запису пресування в координатах тиск—переміщення побудовано залежності відносна густина—тиск в логарифмічних координатах. Залежності умовно можна розділити на три частини: близьку до лінійної, криволінійну та лінійну. При додаванні порошку нікелевого сплаву криволінійна область зсувається в бік більших відносних густин: 0,27—0,31, 0,35—0,43 та 0,51—0,53 (для вмісту порошку сплаву 0, 40 та 80% (мас.) відповідно), які відповідають тискам пресування 5—12, 5—17,5 та 5—10,3 МПа. Досліджено зміну показника n, що відповідає тангенсу кута нахилу залежності lg ρ—lg P, зі зміною кількості W порошку сплаву. Показано, що лінійною залежністю n = 0,21(1 – 0,125W) може бути описаний лише третій етап ущільнення.