Конференції

Діаграма стану системи Al2O3–HfO2–Y2O3. I Ізотермічні перерізи при 1250 та 1650 °C

 
С. М, Редько В. П, Лопато Л. М.Лакиза
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошковая металлургия, 2009, #3/4
http://www.materials.kiev.ua/article/415

Анотація