Конференції

Діаграма стану системи Al2O3–HfO2–Y2O3. II Поверхня ліквідусу діаграми стану

 
С. М, Лопато Л. М. Сусь А. О. Зайцевої З.О.Лакиза
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошковая металлургия, 2009, #11/12
http://www.materials.kiev.ua/article/424

Анотація