Діаграма стану системи Al2O3–HfO2–Y2O3. III Поверхня солідусу та фазові рівноваги при кристалізації сплавів

 
С. М, Редько В. П, Лопато Л. М.Лакиза
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Кржижановського 3, Київ, 03142, Україна
Порошковая металлургия, 2010, #1/2
http://www.materials.kiev.ua/article/425

Анотація