Конференції

Діаграма стану системи Al2O3–HfO2–Y2O3. III Поверхня солідусу та фазові рівноваги при кристалізації сплавів

 
С. М, Редько В. П, Лопато Л. М.Лакиза
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошковая металлургия, 2010, #1/2
http://www.materials.kiev.ua/article/425

Анотація