Конференції

Діаграма стану системи Al2O3–HfO2–Y2O3. IV. Політермічні перерізи діаграми стану

 
С. М, Лопато Л. М.Лакиза
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Кржижановського 3, Київ, 03142, Україна
Порошковая металлургия, 2010, #3/4
http://www.materials.kiev.ua/article/426

Анотація