Конференції

Аналіз міцності і пластичності композитів Cu–35Cr та Cu–65Cr, що одержані прессуванням у твердій фазі

   

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Електричні контакти та електроди - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2010, #10
http://www.materials.kiev.ua/article/475

Анотація

Проведений порівняльний аналіз фізико-механічних властивостей та структури композитів Cu–Cr із вмістом хрому 35 та 65 % (об.), які отримували пресуванням у твердій фазі в вакуумі при температурах 750, 850, 950 та 1050 °С. Досліджено шаруваті зразки з двох шарів, склади яких відповідають вказаним композитам. Шаруваті зразкі отримано при температурі 850°С сумісним короткочасним пресуванням пористих заготовок під тиском ≈1200 МПа. Проведений аналіз характеру руйнування композитів при випробуваннях на стискання та вигин методом кількісної металографії. Показано, що міцність даних композитів при утворенні хромового каркасу визначається міцністю хрому.


КІЛЬКІСНА МЕТАЛОГРАФІЯ, КОМПОЗИТИ CU–CR, КОРОТКОЧАСНЕ ПРЕСУВАННЯ ПРИ ПІДВИЩЕННИХ ТЕМПЕРАТУР, ФІЗИКО-МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ