Конференції

Комп"ютерне моделювання процесу передачі ковзання через границі зерен в полікристалах з різним розміром зерна

   

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2011, #13
http://www.materials.kiev.ua/article/522

Анотація

Розглянуто процес переходу полікристалу в пластичний стан під дією зовнішньої напруги. Показано, що у випадку великих зерен пластична деформація розповсюджується по естафетному механізму. Це приводить до залежності Холла—Петча. При малих розмірах зерна починають деформуватися незалежно один від одного, що обумовлює відхилення від цієї залежності. Встановлено, що зміна механізму пластичної деформації відбувається при розмірі зерна близько 100 нм.


ГРАНИЦЯ ПЛИННОСТІ, ЗАКОН ХОЛЛА—ПЕТЧА, РОЗМІР ЗЕРНА